EN TH

สมาคมฯเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเพื่อจัดทำ แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดการประชุมออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสมาคมทุกท่าน เกี่ยวกับการจัดทำเนื้อหา คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและครอบคลุมการทำงาน ยกระดับการทำงานให้มีมาตรฐานและเป็นความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่อไป


Download