EN TH

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลงานบริการ ส่งเสริมการรับรู้ ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ และบริการของ สสว. ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME ของประเทศ จำนวน 9 ตอน ตามลิงก์นี้
 
ตอนที่ 1 : บทบาท ภารกิจ สสว.
 
ตอนที่ 2 : SME ONE ID    
 
ตอนที่ 3 : THAI-SME GP ประตูสู่งานภาครัฐเพื่อให้ SME ไทยเข้าถึงโอกาสของงานเป็นจริงได้
 
ตอนที่ 4 : สิทธิประโยชน์ที่ สสว. จัดให้เพื่อ SME
 
ตอนที่ 5: Asean Access นโยบายเพื่อเตรียมให้ SME ไทยสำหรับโกอินเตอร์
 
ตอนที่ 6 : SME ประสบภัย ไม่ต้องกลัว
 
ตอนที่ 7 : SME Access ศูนย์รวมบริการเพื่อ MSME ไทย
 
ตอนที่ 8 : สมัครแค่ครั้งเดียว ชีวิต SME ก็ง่าย แค่สมัคร SME ONE ID
 
ตอนที่ 9 : เป็น SME แล้วไปสู่ความสำเร็จยังไง? อยากรู้ก็ต้องไปที่ OSS 

Download