ร่วมประชุมคณะทำงาน Working Group TCEB/TEA โครงการ EMTEX

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 มีการประชุมคณะทำงาน Working Group TCEB/TEA ของโครงการ EMTEX ณ สำนักงาน สสปน. ชั้น 25 ขอขอบคุณ Organiser 12 ราย ที่นำเสนอแผนงาน ร่วมให้ข้อคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า นอกเหนือจากนี้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ได้ทำ MOU ร่วมกันจำนวน 12 หน่วยงานอีกด้วย และจะมีประชุม Follow up อีกครั้ง ก่อนนำเสนอเรื่องให้กับหน่วยงานเกี่ยวข้องให้เกิดผลต่อไป

Download