"Motor Expo 2013" Site Visit

ภาพบรรยากาศโครงการ "Motor Expo 2013 Site Visit" นักศึกษาและอาจารย์จากคณะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เข้าเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ติดตั้งงาน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค ด้วยการอนุเคราะห์ของบริษัท สือสากล จำกัด ผู้จัดงาน

Download