มติรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งขาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรมไมซ์

จากความร่วมมือของอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เพื่อร่วมกันผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2555 จนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มีมติรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดการประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) แล้ว คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2562 นี้

Download