มาตรการปกติใหม่ สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมในประเทศไทย