งานเฉลิมฉลองครบรบ 85 ปี หอการค้าไทย (ไทยเท่ ไนท์)

ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรบ 85 ปี หอการค้าไทย (ไทยเท่ ไนท์)
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 – 20.00 น.
สถานที่จัดงาน : ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

Download