หารือระหว่าง TCEB และผู้แทน 5 ภาคของสภาอุตสาหกรรมฯ

ร่วมหารือระหว่าง TCEB และผู้แทน 5 ภาคของสภาอุตสาหกรรมฯ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.
สถานที่จัดงาน : ห้อง ส.อ.ท.7, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 

Download