ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 10/2561

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 10/2561
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 26 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 
 
 

Download