แนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 26 สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Download