ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สสปน. ครั้งที่ 4/2561

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สสปน. ครั้งที่ 4/2561
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุม 2 ชั้น 25 สสปน.

Download