ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ภาครัฐและเอกชน เพื่อการลดอุปสรรคและพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ ครั้งที่ 3/2561

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ภาครัฐและเอกชน เพื่อการลดอุปสรรคและพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ ครั้งที่ 3/2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 10.30 น.
สถานที่จัดงาน : The Landmark Bangkok

Download