ประชุมประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร่วมประชุมประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดงาน : Grand Diamond Ballroom, IMPACT

Download