ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 9/2561

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 9/2561
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.30 – 21.00 น.
สถานที่จัดงาน : InterContinental Bangkok

Download