ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น.
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

Download