ประชุมอนุกรรมการประเมินผลผู้อำนวยการ สสปน. ครั้งที่ 3/2561

ร่วมประชุมอนุกรรมการประเมินผลผู้อำนวยการ สสปน. ครั้งที่ 3/2561
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น.
สถานที่จัดงาน : InterContinental Bangkok

Download